Naše storitve:

Splošna gradbena dela nizkih gradenj

 • strojni izkopi,
 • prevozi,
 • izgradnja cest, pločnikov, njivskih cest,
 • urejanje bankin,
 • urejanje dvorišč in okolice,
 • rušenje stavb.

Prodaja gradbenega materiala

 • zemlja 1. klase, 2. klase
 • gramoz,
 • sejani drobljenec,
 • drobljenec – tampon,
 • drobljeni beton,
 • drobljeni asfalt,
 • drobljena opeka.

Prevzem nenevarnega odpadnega gradbenega materiala na mletje

 • opeka, strešna opeka
 • keramika, ploščice,
 • beton,
 • armirani beton,
 • asfalt,
 • les,
 • zemeljski izkop,
 • zemlja.

Kontaktirajte nas

Da vas lahko kontaktiramo.